بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان بیمه‌گزار موظف است تعداد واقعی کارکنان را به بیمه‌گر اعلام نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد که آخرین تعداد اظهارشده کارکنان کمتر از تعداد واقعی است تعهدات بیمه‌گر به نسبت تعداد اظهارشده به تعداد واقعی کاهش می‌یابد.در اینصورت پرداخت مابه التفاوت خسارت برعهده بیمه‌گزار خواهد بود.

در بیمه نامه ناشی از اجرا بیمه گذار موظف است در جریان خاکبرداری در کنار دیوارهای ساختمان های مجاور کلیه اصول ایمنی را رعایت بنماید. بدین نحو که در فاصله تقریبی یک متر در سطح و به فاصله حدود دو متر در کف، عملیات خاکبرداری توسط ماشین آلات متوقف گردد و سپس محل نصب ستونها با ابزار دستی ایجاد و پس از استقرار ستون ها، دهانه بین آن ها با وسایل دستی، خاکبرداری گردد.

جبران خسارت‌های ناشی از موارد زیر از شمول تعهدات بیمه‌گر در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان خارج است:
1. انجام معالجه، مداوا و یا عمل جراحی که به تشخیص مراجع ذی‌صلاح خارج از تخصص ‌بیمه‌گذار باشد مگر آنکه زیان‌دیده نیاز به فوریت‌های پزشکی داشته باشد و متخصص مربوط در دسترس نباشد
2. بیمه‌گذار به دلیل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب‌آور، تمرکز و هوشیاری لازم را برای مداوای زیان‌دیده نداشته باشد و باعث صدمه جسمی و یا روانی او شود
3. انجام امور پزشکی و درمانی که به تشخیص مراجع ذی‌صلاح خلاف قوانین و مقررات جاری باشد
4. هر نوع خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه‌کننده یا رادیو‌اکتیو و انرژی هسته‌ای باشد مگر آنکه استفاده از آن ها برای معالجه بیمار ضروری باشد
5. عدم‌النفع
6. عمد بیمه‌گذار
7. جرایم و جزای نقدی

.شرایط عمومی بیمه نامه حمل و نقل و بابری.

دانلود فایل

.شرایط عمومی بیمه نامه شکست ماشین آلات سنگین.

 دانلود فایل 

.شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان.

 دانلود فایل 

.شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان.

 دانلود فایل 

.شرایط عمومی مسئولیت مهندسی ناشی از اجرا.

 دانلود فایل